HomeWebboardติดต่อเราLink
เพลงสวด-บทสวดมนต์
วิชามหาปราชญ์
เรื่องของกรรม

โหราศาสตร์ พิชัยสงคราม วิเคราะห์ ชื่อ-นามสกุล
โหราศาสตร์พม่า โหงวเฮ้ง รายมือ
บริการจัดส่งพนักงานแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด - 7 ขวบ  เฝ้าไข้ - ดูแลผู้สูงอายุ
บริการจัดส่ง พนักงาน แม่บ้าน แม่ครัว พี่เลี้ยงเด็ก คนเฝ้าไข้ ดูแลผู้สูงอายุ
เว็บบอร์ด > อาตมันกับปรมาตมัน คืออะไรคะ เป็นของพุทธหรือพราหมณ์


ห้วข้อกระทู้
อาตมันกับปรมาตมัน คืออะไรคะ เป็นของพุทธหรือพราหมณ์
รายละเอียด
สงสัยเรื่องอาตมันกับปรมาตมันค่ะ ว่าคืออะไร เคยได้ยินมา แต่ไม่ทราบว่าเป็นของพุทธหรือของพราหมณ์ รบกวนอาจารย์อีกแล้ว ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ผู้โพส : nangfha
วันที่ : Monday, July 03, 2552 เวลา : 9:05:24 PM


ความคิดเห็นที่ 1
อาตมัน หรือ อัตตา หรือคำว่า อาตมา ที่พระภิกษุเรียกแทนตนเองนั้นเป็นคำๆเดียวกัน แต่ใช้กันต่างหน้าที่ ซึง มีคำแปลว่า ตัวตน หรือ ตัวข้าพเจ้า เป็นแค่ภาษาที่ใช้กันในอินเดีย สมัยพุทธกาล ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ว่าเป็นศาสนาไดๆ เหมือกับภาษาไทยเรา ในคำว่า- เรา- ข้า- ข้าพเจ้า- ฉัน- ดิฉัน- ผม-หรือ-กู เป็นต้น เช่น ตัวกู ของกู ถ้าว่าโดย ภาษาธรรม ก็ต้องว่า ความยึดมั่นถือมั่น ดังนี้ ส่วนคำว่า ปรมาตมัน นั้น ต้องแยกออกเป็นสองคำ คือคำว่า ปะระมะ ( บรม) แปลว่า ยิ่ง บวกกับคำว่า อาตมัน (ตัวตน) จึงมีความหมายว่า ตัวตนอันใหญ่ยิ่ง ในศาสนาพราหมณ์ หรือปัจจุบันนี้เรียก ศาสนาฮินดู เขาใช้คำนี้แทนความหมายแห่ง องค์ผู้สร้าง คือพระพรหม หรือ พรหมมัน ศาสนาพราหมณ์ ได้ชื่อว่าพราหมณ์เพราะเกิดจากพระพรหมซึ่งเป็นพระผู้สร้างเพียงพระองค์เดียว พราหมณ์ทั้งหลายจึงเป็นอณูวิญญาณหนึ่ง ของพระพรหม ดังหนึ่งน้ำในมหาสมุทรที่ ละเหย กลายไปเป็นเม็ดฝน แล้วตกลงในที่ต่างๆ และรอการไหลกลับมารวมกันในมหาสมุทร์อีกครั้งตามเดิมฉันได พราหมณ์ทังหลายที่บำเพ็ญยัญญะ ก็เพื่อการ อบรม จิต วิณญาณ คืออาตมัน ให้สูงยิ่งๆขึ้นไปเพื่อการไปรวมสู่พรหมมัน หรือปรมาตมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวอีกรั้งฉันนั้น ถ้าว่าโดยโวหาร อาตมันนั้นก็คือหมายถึงวิญญาณนั่นเอง มนุษย์คือวิญญาณเล็กที่แตกตัวมาจากวิญญาณใหญ๋ คือปรมาตมันดังนั้น คำว่าอาตมัน อาตมา อัตตา หรือปรมาตมัน เป็นแค่ภาษาใครจะใช้ก็ได้ไม่เกี่ยวกับศาสนา เพียงแต่ใช้แล้วก็ขอให้เข้าใจความหมายและอธิบายได้ สำหรับคำถามนี้ถือเป็นคำถามที่ดีมาก มีประโยชน์พลอยให้คนอื่นที่ไม่รู้ได้รู้ไปด้วย แม้การถามถ้าถามเป็น ก็ถือได้ว่ามีส่วนของการเป็นผู้ให้ ให้ธรรมทานและวิทยาทานนั่นแล
จาก อ.สัจพจน์ [8/3/2552 12:46:15 ]

ความคิดเห็นที่ 2

Dimensions: 500 x 527
Image Type: Bitmap

ในปัจจุบันนี้มีเทพเพิ่มขึ้นมาอีก 2 พระองค์ คือ พระศิวะ และ พระนารายณ์ ทำให้เกิดกลุ่มศรัทธาแบ่งแยกกันนับถือต่างกันออกไปตามความชอบและความเชื่อของตน พราหมณ์จึงเกิดความแตกแยกออกเป็นฝักฝ่ายหลายลัทธิ ต่อมาก็เกิดมีปราชญ์หัวใส คิดรวมเทพทั้ง 3 เข้าเป็นองค์เดียวกันอีกครั้ง คือพระตรีมูติ และเรียกศาสนาว่า ศาสนาฮินดู จริงๆแล้วควรเรียกว่า สินธุ เพราะเป็นศาสนาที่เกิดขึ้นในสองฝั่งแม่น้ำแห่งนี้ เป็นรากวัฒนธรรมอันเก่าแก่แต่เดิมมา แต่ทว่าวรรณะยังคงมีอยู่เช่นเดิม
จาก อ.สัจพจน์ [8/3/2552 13:16:44 ]

ความคิดเห็นที่ 3
ขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ค่ะ รบกวนถามต่อในกระทู้เดียวกันเพราะเนื้อหาน่าจะเกี่ยวเนื่องกันดังนี้ค่ะ

ประเด็นแรก พระตรีมูรติ ที่นับได้ว่าเป็นเทพเจ้าที่ผู้คนให้ความเคารพและสักการะนั้นเป็นพระโพธิสัตว์หรือไม่ เพราะเท่าที่ทราบหากใครให้ความเคารพนับถือพระตรีมูรติด้วยใจศรัทธายิ่งแล้วหากเป็นคนทีทำความดีมาตลอดประสงค์สิ่งใดพระองค์สามารถดลบันดาลให้ทางอ้อมได้ อย่างนี้ก็นับว่าเป็นการบำเพ็ญบารมีของพระตรีมูรติใช่หรือไม่คะ อย่างนี้แล้วพระตรีมูรติเทียบได้กับพระโพธิสัตว์เฉกเช่นพระแม่กวนอิมหรือไม่คะ เพราะพระโพธิสัตว์ไม่เข้านิพพานแต่มีความเมตตาอยากช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ และการสร้างบารมีของทั้งพระตรีมูรติและพระโพธิสัตว์เป็นไปเพื่อสิ่งใดกัน เพื่อต่ออายุขัยไปเรื่อยๆบุญต่อบุญไปเรื่อยๆอย่างนั้นหรือคะอาจารย์

ประเด็นถัดมา คือ เมื่อมีพระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นบนโลกแล้ว เป็นศาสนาที่ทำให้คนพ้นทุกข์ เป็นบรมครูของมนุษย์ เทพ มาร พรหม ฯลฯ แล้วเหตุใดดินแดนที่เป็นต้นกำเนิดแห่งพุทธศาสนาผู้คนจึงนับถือพุทธศาสนาน้อยมากเพียง1-2% ของประชากรทั้งหมด เหตุใดจึงไม่เห็นคุณค่าของพระนิพพาน และสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้ หรือแม้แต่องค์เทพต่างๆที่ดำรงอยู่ตามศาสนาฮินดู ถ้านับระยะเวลาที่ดำรงอยู่แล้วก็ล่วงมาหลายพันปี เหตุใดจึงไม่เข้านิพพาน หรือว่าสิ่งนี้คือความแตกต่างของวัตถุประสงค์สูงสุดของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ

โดยส่วนตัวแล้วพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้ธรรมอันประเสริฐ ให้ปล่อยวางตัวตน วางอัตตาลง ลดละกิเลส ทำดีละชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส (พูดง่ายแต่ทำยาก แต่ก็ไม่ยากเกินจะทำ )แล้วจะพบความสุขที่แท้จริงอันสงบเยือกเย็น แต่ของฮินดูนั้นยังมีการบูชาเทพเจ้าที่มีคุณหรืออิทธิฤทธิ์แตกต่างกันไป เช่น เทพแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย เทพแห่งความสำเร็จ ฯลฯ ล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้คนลุ่มหลงในตัวตน ทำให้หลงในความร่ำรวย หลงในความสำเร็จ หลงในอำนาจลาภยศต่างๆ ดังนี้แล้วสุดแท้แต่ผู้ใดจะเลือกเดินใช่ไหมคะอาจารย์

ต้องขอโทษอาจารย์ล่วงหน้าหากการเรียบเรียงคำถามทำให้อาจารย์อาจสับสน ลำดับความไม่ถูก แต่ได้เขียนออกมาจากความรู้สึกจริงๆค่ะ
จาก nangfha [8/3/2552 22:48:27 ]

ความคิดเห็นที่ 4
ขอตอบเรื่องพระตรีมูรติก่อนนะครับ พระตรีมูรตินี้เกิดขึ้นมาเพราะ เนื่องมาจากที่ชาวฮินดูเกิดนับถือเทพหลายองค์ ทำให้แบ่งแยกออกเป็นหลายลัทธิ จนศาสนาพราหมณ์ที่เคยนับถือพระพรหมเพียงหนึ่งเดียวมาก่อนต้องกลับกลายมาไร้เอกภาพ เกิดความแตกแยก เกิดลัทธินิกายขึ้นมาใหม่มากมาย เช่น
1. นิกายไวศณพ (Vishnav) เป็นนิกายที่นับถือพระวิษณุเจ้าเป็นเทพองค์สูงสุด เชื่อว่าวิษณุสิบปาง หรือนารายณ์ ๑๐ ปางอวตารลงมาจุติ มีพระลักษมีเป็นมเหสี มีพญาครุฑเป็นพาหนะ นิกายนี้มีอิทธิพลมากในอินเดียภาคเหนือและภาคกลาง ของประเทศ นิกายนี้เกิดเมื่อ พ.ศ. ๑๓๐๐ สถาปนาโดยท่านนาถมุนี (Nathmuni)
2. นิกายไศวะ (Shiva) เป็นนิกายที่เก่าที่สุด นับถือพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุด พระศิวะเป็นเทพทำลายและสร้างสรรค์ด้วย สัญลักษณ์ อย่างหนึ่งแทนพระศิวะคือศิวลึงค์และโยนีก็ได้รับการบูชา เช่น องค์พระศิวะ นิกายนี้ถือว่าพระศิวะเท่านั้นเป็นเทพสูงสุดแม้แต่พระพรหม, พระวิษณุก็เป็นรองเทพเจ้าพระองค์นี้ นิกายนี้เชื่อว่า วิญญาณเป็นวิถีทางแห่งการหลุดพ้นมากกว่าความเชื่อในลัทธิภักดี นิกายนี้จะนับถือพระศิวะและพระนางอุมาหรือกาลีไปพร้อมกัน
3. นิกายศักติ (Shakti) เป็นนิกายที่นับถือพระเทวี หรือพระชายาของมหาเทพ เช่น สรัสวดี พระลักษมี พระอุมา เจ้าแม่ทุรคา และเจ้าแม่กาลีซึ่งเป็นชายาของมหาเทพทั้งหลาย เป็นผู้ทรงกำลังหรืออำนาจของเทพสามีไว้ จึงเรียกว่า ศักติ (Power) นิกายนี้เป็นที่นิยมในรัฐเบงกอล และรัฐอัสสัม เป็นต้น
4. นิกายคณะพัทยะ (Ganabadya) นิกายนี้นับถือพระพิฆเณศเป็นเทพเจ้าสูงสุด ถือว่าพระพิฆเนศเป็นศูนย์กลางแห่งเทพเจ้าทั้งหมดในศาสนา เชื่อว่าเมื่อได้บูชาพระพิฆเนศอย่างเคร่งครัด ก็เท่ากับได้บูชาเทพอื่นๆ ครบทุกพระองค์
5. นิกายสรภัทธะ (Sarabhadh) เป็นนิกายขนาดเล็ก ในสมัยก่อนบูชาพระอาทิตย์ (สูรยะ) มีผู้นับถือมากในอดีต ปัจจุบันมีจำนวนน้อย นิกายนี้มีพิธีอย่างหนึ่งคือ กายตรี หรือ กายาตรี (Gayatri) ถือว่ามีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ คือการกลับมาของพระอาทิตย์เป็นฤๅษีวิศวามิตร
6. นิกายสมารธะ (Samardha) เป็นนิกายที่ใหญ่พอสมควร นับถือทุกเทพเจ้าทุกพระองค์ในศาสนา ฮินดู ความเชื่อแบบนี้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถบูชาเจ้าได้ตามต้องการ
ยังมีนิกายอื่นๆอีกมากมาย และแยกย่อยออกไปอีก เช่นเดียวกับศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ ที่มีนิกายน้อย-ใหญ่ แตกแขนงออกมาอีกนับไม่ถ้วน
ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู ก็คือศาสนาเดียวกันนั่นเอง การที่มีชื่อเรียกควบคู่กันไป 2 ชื่อ คือ “พราหมณ์-ฮินดู” เพราะผู้ให้กำเนิด ศาสนานี้ ในตอนแรกเริ่มเรียกตัวเองว่า ”พราหมณ์” ต่อมาศาสนาได้เสื่อมความนิยมลงระยะหนึ่งเนื่องจากอิทธิพลของศาสนาพุทธ จนมาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 ศังกราจารย์ได้ปฏิรูปศาสนาโดยแต่งคัมภีร์ปุราณะลดความสำคัญของศาสนาพุทธ และนำหลักปฏิบัติรวมทั้งหลักธรรมของศาสนาพุทธบางส่วนมาใช้และฟื้นฟูปรับปรุงศาสนาพราหมณ์เป็นให้เป็นศาสนาฮินดู โดยคำว่า “ฮินดู” เป็นคำที่ใช้เรียกชาวอารยันที่อพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานในลุ่มแม่น้ำสินธุ และเป็นคำที่ใช้เรียกลูกผสมของชาวอารยันกับชาวพื้นเมืองในชมพูทวีป และชนพื้นเมืองนี้ได้พัฒนาศาสนาพราหมณ์โดยการเพิ่มเติมเทพเจ้าท้องถิ่นดั้งเดิมลงไป แลัวเรียกศาสนาของพวกนี้ว่า “ศาสนาฮินดู” เพราะฉะนั้นศานาพราหมณ์จึงมีอีก ชื่อในศาสนาใหม่ว่า “ฮินดู” จนถึงปัจจุบันนี้
พระพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นท่ามกลางสังคมพราหมณ์ แม้แต่พระพุทธเจ้าและพุทธสาวกสมัยแรกๆ ก็เคยนับถือลัทธิพราหมณ์หรือเคยเกี่ยวข้องกับวรรณะพราหมณ์มาก่อน (เจ้าชายสิทธัตถะเกิดในครอบครัวพราหมณ์) และในนิทานชาดก และเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาพุทธและพระพุทธเจ้า ก็มักจะมีพราหมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงกล่าวได้ว่า ศาสนาพุทธและพราหมณ์ จึงมีอิทธิพลต่อกันและกัน
ในศาสนาพราหมณ์ คำว่า พราหมณ์ หมายถึง คนในวรรณะที่สูงที่สุดของสังคมอินเดีย มีหน้าที่สอนความรู้เกี่ยวกับพระเวทและทำหน้าที่ติดต่อเทพเจ้า ผู้ที่เป็นพราหมณ์เป็นโดยกำเนิด คือบุตรของพราหมณ์ก็จะมีสถานภาพเป็นพราหมณ์ด้วย
ส่วนองค์ตรีมูรติ ก็คือการรวมองค์ของ พระศิวะ พระนารายณ์ และพระพรหม เข้าด้วยกันแล้วแบ่งภาคการทำหน้าที่ แล้วจัดสรรค์ให้เทพต่างๆมาเป็นวงศาคณาญาติกัน เช่นพระพิฆเณศก็กลายมาเป็นบุตร พระศิวะ พระอุมา เรียกว่าเป็นความชาญฉลาดของชาวฮินดูในการรวมฮินดูให้เป็นเอกภาพอีกครั้ง แม้กระทั้งรุกล้ำเข้ามาในศาสนาพุทธ ว่าเจ้าชาย สิทธัตถะหรือพระพุทธเจ้าเป็นอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์
จาก อ.สัจพจน์ [9/3/2552 8:58:35 ]

ความคิดเห็นที่ 5
ส่วนคำว่าพระโพธิสัตว์คือผู้ที่บำเพ็ญเพียรสร้างบารมีเพื่อการบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตกาลข้างหน้าเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราในปัจจุบันนี้นี่แหละเพื่อมาโปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์และพระโพธิสัตว์ ก็ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลแม้แต่ขั้นไดขั้นหนึ่งเลย ต่างมีสภาวะเหมือนปุถุชนคนธรรมดาเราๆโดยทั่วไป เพียงแต่อุดมการณ์ของท่านมุ่งมั่นสูงส่งไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรค แม้ชาติไดชาติหนึ่งอาจเกิดมาเป็นราชาแล้วฆ่าคน ก็ต้องตกนรกท่านก็ต้องยอม ดังนั้นคำว่าพระโพธิสัตว์ก็คือสัตว์ผู้หวังโพธิญาณผู้มีอุดมการณ์เสียสละเหนียวแน่นอันยิ่งใหญ๋ เพื่อสรรพสัตว์ ไม่ยอมแพ้ต่อความเหน็ดเหนื่อย ทุกข์ยากและทรมาน ต้องอ่านนิทานพระเจ้า 500 ชาติ ก็จะเข้าใจหัวใจของของพระโพธิสัตว์ได้ดีอย่างแจ่มแจ้ง และพระโพธิสัตว์ใครก็เป็นได้ไม่ห้ามตำแหน่ง เพียงแต่คุณจะมีอิทธิบาทเพียงพอหรือเปล่าเท่านั้น หัวใจของพระโพธิสัตว์จึงต่างกันกับหัวใจของมนุษย์ ผู้มี อวิชาหนาแน่นครอบงำยิ่งกว่าฟ้ากับดิน ส่วนพระโพธิสัตว์กวนอิมก็ไม่มีใครกล้ายืนยันได้ว่าพระองค์จะทรงอยู่บนสวรรค์หรือเปล่าในเวลานี้ ท่านอาจจะกำลังเกิดเป็นมนุษย์อยู่ก็ได้ หรืออาจเป็นคุณก็ไม่รู้ พระโพธิสัตว์ก็เวียนว่ายตายเกิดเหมือนเราๆท่านๆนี่แหละ เพียงแต่ท่านมีหน้าที่อันรับผิดชอบด้วยใจที่มั่นคงไม่คลอนแคลน ส่วนพระตรีมูรติ ก็ดังที่ได้กล่าวมาแต่ต้นแล้ว ว่าเป็นเทพที่ถูกมนุษย์สถาปนาสร้างขึ้น เมื่อมีมนุษย์นับถือมากขึ้น ก็จะมีเทพจริงๆแต่ใครก็ไม่รู้ มาสวมตำแหน่งแล้วเอ่ยอ้างว่าเราคือเทพองค์นั้นองค์นี้ การนับถือเทพพระพุทธเจ้าไม่ห้ามแต่อย่าโง่ให้เทพหลอก ต้องรู้เท่าทันตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ในพระธรรมพระวินัยพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้บูชาเทพไว้เหมือนกัน เรียกเทวตาพลี แต่ก็ล่อแหลมต่อความเข้าใจผิดอาจกั้น สัมมาทิฐิ ไม่ให้บรรลุมรรผลนิพานได้ง่ายเหมือนกัน ผมยืนยันไม่ได้ครับว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์หรือไม่ แต่เบื้องต้นก็ให้รู้ไว้ว่า ท่านถูกมนุษย์สร้างขึ้นจากความว่างเปล่าควรใช้วิจารณญาณ อันชอบ มิฉะนั้นอาจกลายเป็นมิจฉาทิฐิได้
จาก อ.สัจพจน์ [9/3/2552 9:37:53 ]

ความคิดเห็นที่ 6
สัตว์เกิดจากกามย่อมยินดีและดินรนแสวงหากาม เหมือนสัตว์ป่า เกิดจากป่า ก็แสวงหาป่า ปลาเกิดจากน้ำก็แสวงหาน้ำ ธรรมชาติย่อมตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเป็นเส้นทางที่ไม่ต้องใช้ความพยายาม ส่วนพระนิพพานเป็นของสัมผัสได้ยาก ไม่ตอบสนองความเคยชินเดิมๆของมนุษย์ ย่อมจะไม่มีใครปรารถนาเป็นธรรมดา นิพพานเป็นของสัมผัสและเข้าถึงได้ยากถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกจะไม่มีใรรู้จักคำว่า อริสัจจ์สี่ เลย เมื่อไม่เห็นอริยสัจจ์ ก็ไม่มีใครคิดอยากหลุดพ้น นิพพานเป็นเรื่องของคนมีปัญญาบารมี ต้องอาศัยการสะสมมาเป็นเวลายาวนาน สัตว์โลกผู้โง่เขลาย่อมมีมากกว่าคนมีปัญญาชนิดเปรียบเทียบกันไม่ได้ เพราะฉนั้นศาสนาพุทธจึงดำรงค์อยู่ในถิ่นของคนมีปัญญา ถ้าแผ่นดินนั้นสิ้นคนมีปัญญาศาสนาก็จะสลายไป เหมือนพุทธศาสนาในประเทศไทยขณะนี้ คนโง่มากกว่าคนมีปัญญาเสียแล้ว ชาวพุทธที่มีปัญญาที่เหลืออยู่ก็มีกำลังเหลือน้อยนิด เหลือกำลังที่จะรักษาจะ ยังไม่รู้ชาตากรรมพุทธศาสนาในประเทศไทยเลยว่าจะถึงวันอวสานในวันไหน เพราะชาวพุทธเองก็นับถือเทพเจ้าศาสนาปนเปกันไปจนหาแก่นแท้ไม่เจอเสียแล้ว
จาก อ.สัจพจน์ [9/3/2552 12:47:12 ]

ความคิดเห็นที่ 7
ขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงที่ให้ความรู้และความกระจ่าง

ไม่ว่าในอนาคตพุทธศาสนาจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร แต่อย่างน้อยในวันนี้และตลอดอายุขัยที่เหลืออยู่อาจารย์ก็ได้ทำหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งในการธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ขออนุโมทนาบุญนี้ด้วยค่ะ (อาจารย์ผู้เจริญด้วยภูมิปัญญา) สิ่งใดเมื่อรุ่งเรืองย่อมมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาค่ะ
จาก nangfha [9/3/2552 19:08:55 ]

ความคิดเห็นที่ 8
20150806daigege
http://www.edhardyukclothing.me.uk/
http://www.hollisterclothing-store.net/
http://burberryoutletonline.outoff.com.co/
http://chanelonlineshop.outoff.com.co/
http://burberryoutlet.outoff.com.co/
http://toryburchoutletonline.highshop.net/
http://www.saclongchamp-solde.fr/
http://www.coachfactoryoutlet.net.so/
http://www.christianlouboutinsell.net/
http://www.nike-tn-pascher.fr/
http://www.kate-spadeoutlet.com.co/
http://www.pradaoutlet.name/
http://www.fitflopssaleclearance.com/
http://www.katespade-handbags.net.co/
http://www.airjordan-uk.org.uk/
http://www.soccershoesforsale.name/
http://coachfactoryoutlet.malls.com.co/
http://truereligionoutlet.highshop.net/
http://truereligion.highshop.net/
http://www.cheapjordans.com.co/
http://oakleysunglassesoutlet.coolsky.cc/
http://www.gucciuk.me.uk/
http://michaelkorsoutlet.malls.com.co/
http://www.tomsshoesoutlet.name/
http://www.longchampoutlet.net.co/
http://toryburchhandbags.highshop.net/
http://michaelkorsoutletonline.malls.com.co/
http://www.michael-korshandbags.com.co/
http://cheapoakleys.coolsky.cc/
http://coachoutletonline.malls.com.co/
http://www.nike-blazerlow.fr/
http://www.ralph-lauren-pas-cher.fr/
http://www.airforce1-nike.fr/
http://burberrysale.outoff.com.co/
http://www.guccioutlet.com.so/
http://toryburchshoes.highshop.net/
http://www.michaelkorshandbag.org.uk/
http://cheapraybansunglasses.coolsky.cc/
http://www.michael--korsoutlet.net.co/
http://www.jordan-femmepascher.fr/
http://www.louisvuitton-sac-pascher.fr/
http://coachoutlet.malls.com.co/
http://www.coach--outlet.com.co/
http://www.truereligion-outlet.net.co/
http://www.michaelkors-uk.me.uk/
http://www.ralph-lauren.me.uk/
http://www.nike-airmax.org.uk/
http://www.ray-bansunglasses.me.uk/
http://raybans.coolsky.cc/
http://www.chaussurelouboutin-pascher.fr/
http://oakleysunglasseswholesale.coolsky.cc/
http://www.poloralphlauren.net.co/
http://cheapoakleysunglasses.coolsky.cc/
http://burberryscarf.outoff.com.co/
http://raybanglasses.coolsky.cc/
http://www.edhardy-outlet.name/
http://oakleysunglasses.coolsky.cc/
http://www.rolex-replicawatches.com.co/
http://truereligionjeans.highshop.net/
http://www.cheapsoccerjersey.us/
http://www.abercrombie.com.so/
http://www.oakleysunglassessale.name/
http://michaelkorshandbags.malls.com.co/
http://burberryhandbags.outoff.com.co/
http://michaelkors.malls.com.co/
http://chanelhandbags.outoff.com.co/
http://coachoutletstoreonline.malls.com.co/
http://www.snapbacks-wholesale.us/
http://chaneloutlet.outoff.com.co/
http://www.pandorajewelryoutlet.name/
http://www.mont-blancpens.name/
http://www.katespadeuk.me.uk/
http://www.sac-longchamppliage.fr/
http://www.chaussure-louboutin.fr/
http://chanelbags.outoff.com.co/
http://www.raybansunglass.name/
http://toryburchoutlet.highshop.net/
http://truereligionsale.highshop.net/
http://www.mcmhandbags.name/
http://www.gucci-borse.it/
http://raybanoutlet.coolsky.cc/
http://www.cheapbeatsheadphones.com.co/
http://www.coachoutletstoreonline.com.so/
http://www.louisvuitton-borse.it/
http://raybansunglasses.coolsky.cc/
http://www.pandoracharms.com.co/
http://www.sunglassoutletstore.com/
http://www.mcrl.fr/
http://www.yujin.us/
จาก daigege [6/8/2558 8:03:29 ]

ความคิดเห็นที่ 9
0818
gucci shoes, http://www.guccishoes.cc
true religion jeans, http://www.truereligionjeansoutlet.com
louis vuitton, http://www.borselouisvuittonoutlet.it
hermes birkin, http://www.hermesbirkin.org
rayban sunglasses, http://www.raybansunglass.com.au
ray ban sunglasses, http://www.raybansunglasses.co
oakley outlet, http://www.oakleyoutlet.in.net
louis vuitton outlet, http://www.louisvuittonoutletstore.name
dansko outlet, http://www.dansko-shoes.us
new orleans saints jerseys, http://www.neworleanssaintsjerseys.us
jordan shoes, http://www.jordan-shoes.us.com
kobe 9 elite, http://www.kobebryantshoes.in.net
indianapolis colts jerseys, http://www.indianapoliscoltsjersey.us
oakley sunglasses, http://www.oakleysunglassescheap.us.com
air max 90, http://www.airmax90.us.com
hogan, http://www.scarpehogan-outlet.it
kansas city chiefs jerseys, http://www.kansascitychiefs.us
green bay packers jerseys, http://www.greenbaypackersjersey.us
replica watches , http://www.replicawatchesforsale.us.com
oakley sunglasses, http://www.oakleysunglassesonline.us.com
arizona cardinals jerseys, http://www.arizonacardinalsjersey.us
rolex watches uk, http://www.rolexwatches-uk.co.uk
cheap football shirts, http://www.cheapfootballshirt.org.uk
basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes, http://www.basketballshoes.us.com
new york giants jerseys, http://www.newyorkgiants.us
burberry outlet, http://burberry.outletonlinestore.us.com
air jordan 13, http://www.airjordan13s.com
los angeles clippers jerseys, http://www.clippersjerseystore.com
cheap ugg boots, http://www.cheapuggboots.net.co
mulberry outlet, http://www.mulberryoutlet.com.co
boston celtics jersey, http://www.celticsjersey.com
michael kors factory outlet, http://www.michaelkorsfactoryoutletonline.com
air jordan shoes, http://www.airjordanshoes.us.org
kate spade handbags, http://www.katespade-handbags.us.com
coach outlet, http://www.coachoutletstoreonline.in.net
michael kors outlet, http://www.michaelkorsoutletonlinstore.us.com
supra shoes, http://www.suprashoes.us.com
ugg boots, http://www.uggboot.com.co
jordan shoes, http://www.jordanshoes.us.com
denver broncos jerseys, http://www.denverbroncos.org
ugg boots, http://www.uggbootsclearance.in.net
oakley sunglasses, http://www.oakleysunglasseswholesale.in.net
cheap nfl jerseys, http://www.cheap-nfljersey.us.com
ray ban, http://www.occhiali-rayban.it
ysl outlet, http://www.ysloutletonline.com
new york knicks jersey, http://www.newyorkknicksjerseys.com
minnesota vikings jerseys, http://www.minnesotavikingsjersey.us
air max 2014, http://www.airmax2014.net
chicago bulls jersey, http://www.chicagobullsjerseys.net
christian louboutin outlet, http://www.christianlouboutinonline.us.com
christian louboutin uk, http://www.christianlouboutinoutlet.org.uk
swarovski uk, http://www.swarovskioutlet.org.uk
air max 2015, http://www.airmax2015.com
the north face clearance, http://www.thenorthfaceclearances.us.com
coach outlet canada, http://www.coachoutletcanada.com.co
chanel outlet, http://www.chaneloutletstore.us.com
oakley, http://www.occhialioakleyoutlets.it
oakley sunglasses, http://www.oakleysunglassesdiscount.us.com
nba jerseys, http://www.nbajerseys.net
coach outlet store, http://www.coach-outlet-store.us.com
mulberry uk, http://mulberryoutlet.outlet-store.co.uk
louis vuitton handbags, http://www.louisvuittonhandbags.org.uk
north face outlet, http://www.thenorthface.me
ralph lauren uk, http://www.ralphlaurenoutletuk.org.uk
coach handbags, http://www.coachhandbagsoutletonline.us.com
ugg uk, http://www.cheapuggboots.me.uk
oklahoma city thunder jerseys, http://www.thunderjerseystore.com
burberry outlet,burberry outlet online,burberry outlet store,burberry factory outlet,burberry sale,burberry, http://www.burberryoutletstoresale.us.com
ray ban sunglasses, http://www.ray-bansunglassess.in.net
oakley sunglasses, http://www.oakleysunglass.ca
true religion outlet, http://www.truereligionoutletstore.us.com
vans shoes, http://www.vans-shoes.cc
nhl jerseys, http://www.nhljerseys.us.com
michael kors uk, http://www.michaelkorshandbag.co.uk
dallas cowboys jersey, http://www.dallascowboysjersey.us
los angeles lakers jerseys, http://www.lakersjerseys.us
michael kors outlet, http://michaelkors.outletonlinestores.us.com
baltimore ravens jerseys, http://www.baltimoreravensjerseys.us
louis vuitton bags, http://www.louisvuittonbag.us.com
christian louboutin, http://www.scarpelouboutin.it
atlanta falcons jersey, http://www.atlantafalconsjersey.us
cartier love bracelet, http://cartierlovebracelet.bemercurial.com
san francisco 49ers jerseys, http://www.sanfrancisco49ersjerseys.us
ugg outlet, http://www.uggsoutlet.us.org
nike trainers, http://www.niketrainers.me.uk
washington redskins jerseys, http://www.washingtonredskinsjersey.com
chicago bears jerseys, http://www.chicagobearsjerseys.us
michael kors outlet, http://www.michaelkorsoutletcanada.in.net
toms shoes, http://www.tomsshoes.in.net
stuart weitzman boots, http://www.stuartweitzmanoutlet.us
seattle seahawks jerseys, http://www.seattleseahawksjersey.us
cheap wedding dresses, http://www.cheap-weddingdresses.net
real madrid jersey, http://www.realmadridjerseystore.com
replica handbags, http://www.replicahandbag.us.com
manchester united jersey, http://www.manchesterunitedonline.com
kate spade outlet, http://www.katespadeoutletonline.com
ray ban sunglasses, http://www.raybansunglass.co.uk
mbt shoes, http://www.mbtshoesoutlet.us.com
nike free uk, http://www.nikefreerunning.org.uk
michael kors outlet store, http://www.michaelkorsoutlet-store.us.com
nike running shoes, http://www.nikerunningshoes.cc
miami heat jersey, http://www.miamiheatjerseys.net
miami dolphins jerseys, http://www.miamidolphinsjersey.com
canada goose outlet, http://www.canadagoose.us.org
longchamp handbags, http://www.longchamphandbag.us.com
gucci, http://www.borseguccioutlet.it
bottega veneta outlet, http://www.bottegaveneta-outlet.net
coach outlet online, http://www.coachoutletonlines.ca
chanel handbags, http://www.chanelhandbags.co
oakley sunglasses, http://www.oakleysunglasses-outlet.us.com
ugg boots, http://uggboots.shoeshine.cc
the north face uk, http://www.thenorthfaces.org.uk
nike outlet store, http://www.nikeoutletstore.us
nba jerseys, http://www.nbajerseys.us.com
the north face outlet, http://www.northface-outlet.cc
tory burch shoes, http://www.toryburchshoesoutlet.com
beats headphones, http://www.beats-headphones.in.net
chicago blackhawks jersey, http://www.chicagoblackhawksjersey.us
north face jackets, http://www.thenorthfaces.in.net
the north face jackets, http://www.thenorthfacejacket.us.com
nike air max uk, http://www.nikeairmaxshoes.org.uk
nike free, http://www.nikefreerunning.org
oakley sunglasses, http://www.oakleysunglassesoutlets.us.com
cheap soccer jerseys, http://www.cheapsoccerjersey.net
toms outlet, http://www.toms.us.com
nike free 5.0, http://www.nikefree5.us
moncler coats, http://www.moncler.us.com
mizuno running, http://www.mizunorunningshoes.us
juicy couture outlet, http://www.juicycoutureoutlet.net
golden state warriors jerseys, http://www.warriorsjersey.com
ralph lauren, http://www.poloralphlaurenoutlet.it
futbol baratas, http://www.futbol-baratas.com
prada shoes, http://www.pradashoes.us
cheap nike shoes, http://www.cheap-nikeshoes.cc
oakley sunglasses, http://www.oakleysunglassescanada.com
tory burch outlet, http://www.toryburchoutletonline.in.net
michael kors uk outlet, http://www.michaelkorsoutlet.org.uk
pittsburgh steelers jersey, http://www.pittsburghsteelersjersey.com
cheap jordans, http://www.cheapjordanshoes.in.net
barcelona jersey, http://www.barcelonajerseys.net
the north face outlet store, http://www.thenorthfaceoutletstores.org
michael kors outlet, http://www.michaelkorsfactoryoutlet.us.org
designer handbags,handbags outlet,cheap handbags,purses and handbags,wholesale handbags,designer bags,bags outlet,handbags wholesale,cheap purses,discount handbags,handbags sale,wholesale purses,handbags and purses,designer purses, http://www.designerhandbags.us.com
new england patriots jerseys, http://www.newenglandpatriotsjerseys.us
nike roshe, http://www.nikerosherunshoes.co.uk
lebron james shoes, http://www.lebronjames.us.com
nfl jerseys wholesale, http://www.nfljerseys-wholesale.us.com
philadelphia eagles jerseys, http://www.philadelphiaeaglesjersey.us
hollister, http://www.hollistercanada.com
cleveland cavaliers jersey, http://www.cavaliersjerseys.net
michael kors outlet, http://www.michaelkors-outlets.us.com
soccer shoes, http://www.nikemercurial.org
nike huarache, http://www.nikeairhuarache.org.uk
mont blanc pens, http://www.montblancpensoutlets.com
michael kors uk, http://www.michaelkorsbags.uk
hermes outlet, http://www.hermesoutletstore.us.com
evening dresses, http://www.eveningdressesoutlet.net
chelsea jersey, http://www.chelseajerseystore.com
coach outlet, http://www.coachoutletstores.com.co
tommy hilfiger outlet, http://www.tommyhilfigers.net
custom mlb jerseys, http://www.custommlbjerseys.us
fivefingers shoes, http://fivefingersshoes.saynotoarcticdrilling.org
hermes belt, http://www.hermesbelts.us
yoga pants, http://www.yogapants.us.com
new york jets jerseys, http://www.newyorkjetsjersey.us
oakland raiders jerseys, http://www.oaklandraidersjerseys.us
burberry outlet, http://www.burberryoutletonlinestore.com.co
lebron james shoes, http://www.lebronjamesshoes.in.net
san antonio spurs jerseys, http://www.sanantoniospursjersey.com
true religion jeans, http://www.truereligionjeanscanada.com
true religion jeans, http://www.truereligionjean.in.net
jianxiang
จาก JX1007 [18/8/2558 17:07:09 ]

ความคิดเห็นที่ 10
2015-11-27 xiaozhengm
http://www.coach-factory-outlet-online.us.com
http://www.coachfactoryoutletus.in.net
http://www.mcmhandbags.name
http://www.longchamphandbags.com.co
http://www.tommyhilfiger.in.net
http://www.nikerosheruns.me.uk
http://www.abercrombiefitchstore.com
http://www.hermesbelt.in.net
http://www.tomswedges.in.net
http://www.mont-blancpens.name
http://www.airforce1-nike.fr
http://www.coachoutlet-storeonline.in.net
http://www.nikefreeruns.uk
http://www.quality-outlet.com
http://www.louis-vuittonhandbags.us
http://www.canada-goosejackets.biz
http://www.hollisteruksale.me.uk
http://www.coachcanadaoutlet.ca
http://www.jordan-femmepascher.fr
http://www.katespadeoutletsale.in.net
http://www.new-balanceoutlet.us
http://www.raybansunglassesdeals.com.co
http://www.adidasgazelle.me.uk
http://www.ugg-boots-store.com
http://louisvuitton.outletmalls.us.com
http://www.michaelkors-mkoutlet.in.net
http://www.edhardy-outlet.name
http://www.nikecortez.com.co
http://www.hollisters.cc
http://coach.outletmalls.us.com
http://www.canadagooseuk.me.uk
http://www.poloralphlauren.net.co
http://www.michaelkors-outlet-handbags.com
http://michaelkors.outletmalls.us.com
http://www.katespadeuk.me.uk
http://www.nikehuarache.com.co
http://www.airjordan-uk.org.uk
http://www.monclerjacketsoutlet.us.com
http://www.jordan8.net
http://www.juicy-couture.us
http://www.get-coachoutletonline.org
http://www.nike-airmax.org.uk
http://www.gucci-borse.it
http://www.jordan3.net
http://www.outlet-toms.cc
http://www.michael--korsoutlet.us.com
http://www.canadagoosejackets.org.uk
http://www.christianlouboutinoff.us
http://www.authenticlouisvuittonhandbags.net
http://www.gucci-outlet.org
http://www.basketballshoes.net.co
http://www.airmax95.org.uk
http://www.top-coachoutletstore.org
http://www.fitflopssaleclearance.com
http://www.longchampoutlet.net.co
http://www.coachfactory--outletonline.com
http://www.nike-tn-pascher.fr
http://www.nikestoreuk.me.uk
http://www.louisvuittonoutlets.name
http://uggs.uggaustralia.qc.com
http://www.oakleysunglassesfake.in.net
http://www.michael-korshandbags.net.co
http://www.ugg-boots-australia.com
http://www.ralph-lauren-pas-cher.fr
http://www.louboutinshoes.cc
http://tiffany.outletmalls.us.com
http://www.michaelkorsoutletoff.in.net
http://www.toryburchoutlet.com.co
http://northface.outletmalls.us.com
http://www.louisvuitton-outletstores.org
http://www.rolex-replicawatches.com.co
http://www.instylermax.in.net
http://www.niketrainers.com.co
http://www.michaelkorsukbag.co.uk
http://www.mymichaelkorssoutlets.org
http://www.coach-factoryoutlet.com.co
http://www.ugg-sale.in.net
http://www.coachoutlet-storeonline.us.com
http://www.barbouruk.org.uk
http://www.canadagooseoutlet.cc
http://www.saclongchamp--pascher.fr
http://www.nikesb.uk
http://www.hermesuk.org.uk
http://www.cheapwholesaleuggboots.com
http://www.ghdhairstraighteners.com.co
http://www.louis-vuitton-outlet.us.com
http://www.cheaplouisvuittonhandbags.org
http://www.edhardyukclothing.me.uk
http://www.soccer-jerseys.us.com
http://www.truereligion-outlet.in.net
http://www.jordan13.org
http://sunglasses.outletmalls.us.com
http://www.mulberry-bags.org.uk
http://www.michaelkors-handbag.me.uk
http://www.mk-michaelkorsoutletonline.com
http://www.vipmichaelkors-outletonline.com
http://www.cheap-uggsonsale.in.net
http://www.pradaoutlet.name
http://www.moncler-jackets.org
http://www.tomsoutletstore.in.net
http://www.true-religionjeans.net.co
http://www.cheapjordans.com.co
http://www.louisvuittonuk.me.uk
http://www.cheapjordansshoes.in.net
http://www.coach-factoryoutlet.eu.com
http://burberryoutlet.outletmalls.us.com
http://www.louisvuitton-macys.com
http://www.chaussurelouboutin-pascher.fr
http://www.nike-airmax90.me.uk
http://www.nikerosherunwomen.me.uk
http://www.runningshoes.com.co
http://www.nikeblazers.me.uk
http://www.sac-longchamppliage.fr
http://www.michael-korsuk.me.uk
http://www.louisvuitton-sac-pascher.fr
http://www.pandorajewelryoutlet.name
http://www.adidas-trainers.me.uk
http://www.michaelkorsoutletvip.in.net
http://www.cheapuggs-boots.in.net
http://canadagoose.outletmalls.us.com
http://www.timberlanduk.me.uk
http://www.pandoracharms.com.co
http://www.kate-spadeoutlet.com.co
http://www.airjordan-pascher.fr
http://www.coachoutletonlinespick.org
http://www.adidassuperstar.co.uk
http://www.michaelkorshandbags.cc
http://www.louisvuitton-borse.it
http://www.snapbacks-wholesale.us
http://burberry.outletmalls.us.com
http://www.guccioutlet.com.so
http://www.coach-factoryoutlet.cc
http://www.nikeuk.me.uk
http://www.raybansoutlet.in.net
http://www.nike-blazerlow.fr
http://www.toryburchoutlet-sale.in.net
http://www.christianlouboutinuk.me.uk
http://www.montblanc-pens.name
http://www.canada-gooses.name
http://www.adidasuk.org.uk
http://www.ghdstraighteners.me.uk
http://www.michaelkors-outletonlines.in.net
http://www.mizunorunningshoes.in.net
http://www.christianlouboutinsell.net
http://www.saclongchamp-solde.fr
http://www.guccioutlet.net.co
http://nike.outletmalls.us.com
http://ugg.outletmalls.us.com
http://www.jordan4.net
http://www.michaelkors-outletsale.com
http://www.jordan6.net
http://jordan.outletmalls.us.com
http://www.michael-kors-handbags.uk
http://www.cheap-tomsoutlet.us
http://www.adidas-shoes.me.uk
http://www.chaussure-louboutin.fr
http://www.michaelkorsoutletforus.com
http://www.fitflopuk.me.uk
http://www.mcmoutlet.us
http://www.ralph-lauren.me.uk
http://www.sunglass-outlet.us
http://christianlouboutin.outletmalls.us.com
http://www.truereligion-outlet.net.co
http://www.adidasshoes.name
จาก xiaozhengm [27/11/2558 18:36:35 ]

ความคิดเห็นที่ 11
Come http://www.eyeglassesonline.us.com/ is http://www.guccishoes.com.co/ Miss http://www.cheap-oakleys.us.com/ Han http://www.cheapshoes.com.co/ Jia http://www.michael-kors.net.co/ http://www.adidas--canada.ca/ and http://www.moncler-outlet.us.org/ two http://www.cheapoakleysunglasses.ar.com/ other http://www.christian--louboutin.in.net/ immediate http://www.tommyhilfiger.net.co/ family http://www.katespadeoutlet.gb.net/ members http://www.calvin-klein.us.com/ of http://www.new-balance-schuhe.de/ Korea.


http://www.guccihandbags.net.co/ http://www.nike-air-max.com.de/ http://www.michaelkorshandbags.org.uk/ http://www.rolex-watches.us.com/ "Are http://www.polo-ralph-lauren.de/ you http://www.michaelkors.so/ okay?" http://www.the-north-face.ca/ Chen http://www.thomas-sabo.com.de/ came http://www.nikefree-run.org.uk/ before http://www.jordanrelease-dates.us.com/ the http://www.chiflatiron.net.co/ king, http://www.fashionclothing.us.com/ frowned http://www.burberryoutlet-sale.in.net/ slightly, http://www.ferragamo.com.co/ Hanyu http://www.beatsbydrdre.co.com/ Xuan http://www.nikefree-run.net/ faint http://www.designerhandbagsoutlet.com.co/ asked.


http://www.michaelkorsoutlet.ar.com/ http://www.mcmhandbags.com.co/ http://www.nfl-jersey.us.com/ http://www.abercrombie-and-fitch.us.com/ "Nothing!" http://www.thomas-sabos.co.uk/ Nodded, http://www.uptocoachoutlet.com/ Wang http://www.cheap-baseballbats.net/ Chen http://www.vans-schuhe.com.de/ said http://www.the-northface.com.co/ lightly, http://www.wedding--dresses.ca/ watching http://www.beatsbydre.com.co/ Hanyu http://www.coachoutletstore-online.com.co/ Xuan http://www.coco-chanelbags.us.com/ eyes, http://www.bottega-veneta.us.com/ some http://www.christian-louboutinshoes.com.co/ complex. http://www.timberlandbootsoutlet.us.com/ Her http://www.abercrombieand-fitch.ca/ appearance http://www.new-balance.ca/ is http://www.guccishoes.in.net/ helped http://www.louisvuittons.com.co/ himself.


http://www.ugg-australia.in.net/ http://www.newbalance-outlet.org/ http://www.uggsoutlet.com.co/ http://www.tiffany-jewelry.in.net/ But http://www.ralphlaurenonlineshop.de/ precisely http://www.swarovski-online-shop.de/ because http://www.airmax-90.org/ of http://www.newoutletonlinemall.com/ this, http://www.louisvuitton.jp.net/ but http://www.cheap-oakleysunglasses.in.net/ it http://www.louis-vuittonblackfriday.com/ is http://www.christian-louboutinshoes.com.co/ attracted http://www.chanelhandbags.net.in/ Qun http://www.nike-air-max.us/ unpopular http://www.tomsshoes-outlet.org/ with http://www.coachoutlet-online.com.co/ the http://www.jordanretro.org/ guy http://www.nike-roshe-run.de/ from http://www.longchamp.us.org/ time http://www.oakley-sunglasses-canada.ca/ to http://www.michaeljordan.com.de/ time http://www.coachfactory-outlet-online.in.net/ is http://www.thejoreseproject.com/ to http://www.burberry-handbagsoutlet.com.co/ find http://www.oakley--sunglasses.com.au/ their http://www.prada.com.de/ own http://www.lululemonoutlet.gb.net/ trouble.


http://www.ralphlaurenoutletonline.us.org/ http://www.ferragamoshoes.in.net/ http://www.nike-schoenen.co.nl/ http://www.longchamp.com.co/ "Let's http://www.burberry-outletonline.gb.net/ go!" http://www.truereligion-outlet.com.co/ To http://www.barbour-jacketsoutlet.com/ see http://www.swarovski-australia.com.au/ Wang http://www.basketballshoes.com.co/ Chen http://www.mizuno-running.net/ okay, http://www.adidas.com.se/ girls http://www.instylers.us.com/ implied http://www.northfaceoutlet.com.co/ the http://www.christian-louboutin-shoes.ca/ loose http://www.nike-skor.com.se/ out http://www.air-huarache.co.uk/ of http://www.pandorajewelry.top/ breath, http://www.toms--outlet.com.co/ softly.


http://www.beats-by-dre.com.co/ http://www.michaelkors.co.nl/ http://www.adidas-schuhe-online.de/ http://www.tommy-hilfigeroutlet.com/ "It's http://www.guccishoes.us.org/ gone?" http://www.michael-kors.com.es/ To http://www.toryburchsale.com.co/ see http://www.uggboots.net.co/ Hanyu http://www.tiffany-und-co.de/ Xuan http://www.coco-chanel.com.de/ go, http://www.nike-huarache.nl/ Qun http://www.softballbats.in.net/ some http://www.michaelkorsoutletonline-sale.us.com/ anxious http://www.ugg-boots.us.org/ asked, http://www.hollister-clothing.in.net/ looking http://www.hollisterclothingstore.org/ at http://www.air-max.com.de/ her http://www.abercrombie-hollister.nl/ eyes http://www.michael-kors-handbags.us.com/ with http://www.rolexwatchesforsale.us.com/ a http://www.nike-air-force.de/ trace http://www.edhardy.us.org/ of http://www.cheap-uggboots.in.net/ sadness http://www.lululemoncanada.ca/ and http://www.nike-roshe-run.com.es/ greed.


http://www.beats-headphone.com.co/ http://www.adidas-superstar.de/ http://www.woolrich-clearance.com/ http://www.nike-schuhe.com.de/ Did http://www.nike-free-run.de/ not http://www.ugg-australia.com.de/ bother http://www.thenorthface.com.de/ Qun, http://www.poloralphlaurenoutlet.net.co/ eyes http://www.burberryoutlet.com.co/ with http://www.nikestore.com.de/ a http://www.hilfigeroutlet.in.net/ deep http://www.pradahandbags.net.co/ sense http://www.montblanc--pens.in.net/ of http://www.mmoncler-outlet.com/ disgust, http://www.celine-bags.org/ Hanyu http://www.nike.org.es/ Xuan http://www.weddingdressesuk.org.uk/ walked http://www.pandora.com.de/ straight http://www.insanity-workout.us.com/ to http://www.abercrombiefitchsale.com/ the http://www.louisvuitton-outlet.com.co/ outside.


http://www.horloges-rolex.nl/ http://www.michaelkors.com.se/ http://www.louis-vuitton-taschen.com.de/ http://www.p90xworkout.in.net/ Looking http://www.converse.com.de/ at http://www.airjordans.us/ a http://www.lululemon-australia.com.au/ graceful http://www.reebok.com.de/ figure http://www.juicycouture.com.co/ and http://www.marcjacobs.us.com/ thus http://www.abercrombie-kids.us.com/ ignore http://www.toryburch-sandals.in.net/ he http://www.rayban.org.es/ left http://www.the-northfacejackets.us.com/ here, http://www.cheapmichaelkors.us.org/ Qun http://www.michael-kors-taschen.com.de/ eyes http://www.louis-vuittonoutletcanada.ca/ flashed http://www.christianlouboutinshoes.jp.net/ a http://www.rolex-watches.me.uk/ look http://www.babyliss-pro.us.com/ of http://www.replica-watches.com.co/ grim.


http://www.rayban.com.de/ http://www.nikefactory.org/ http://www.swarovski-crystal.us.com/ http://www.tommy-hilfiger.co.nl/ "Well, http://www.michael-kors-canada-outlet.ca/ little http://www.barbour-factory.com/ waste, http://www.louboutin.jp.net/ the http://www.louis--vuitton.org.uk/ count http://www.rayban.co.nl/ your http://www.tory-burchoutletsale.us.com/ lucky, http://www.converse-shoes.net/ the http://www.retro-jordans.com/ rain http://www.michaelkors-uk.org.uk/ Xuan http://www.swarovskijewelry.com.co/ help http://www.bebeclothing.in.net/ you, http://www.maccosmetics.net.co/ next http://www.nikestore.us/ time http://www.kate-spade.gb.net/ not http://www.christianlouboutinoutlet.net.co/ so http://www.truereligion-outlet.us.org/ good http://www.salomon-schuhe.com.de/ luck!" http://www.uhren-shop.com.de/ Walked http://www.giuseppezanotti.com.co/ around http://www.michael-kors.com.co/ Qun, http://www.burberry-outletstore.net/ Wang http://www.michaelkors-outlet-online.com.co/ Chen http://www.jordan-shoes.com.co/ heard http://www.nike-rosherun.nl/ the http://www.burberry-outlets.co.uk/ cold http://www.tommy-hilfiger-canada.ca/ voice.


http://www.michael-kors-outlet.us.org/ http://www.burberryoutletonlinesale.in.net/ http://www.ralph-lauren.com.au/ http://www.hermesbags.jp.net/ For http://www.uggboots.com.de/ warning http://www.mcm-bags.in.net/ Qun, http://www.giuseppe-zanotti.net/ Wang http://www.ralph-laurenoutlet.ca/ Chen http://www.newbalance.com.es/ Lengheng: http://www.true-religion.com.co/ "Anytime!"


http://www.ralphlaurenepolo.com/ http://www.levisjeans.com.co/ http://www.hollister-abercrombie.com.se/ http://www.soccer-shoes.us.com/ "Hey, http://www.replicahandbags.in.net/ kid, http://www.nikefree5.net/ well, http://www.oakley-sunglasses.mex.com/ you http://www.cheapjerseys.us.org/ wait!" http://www.zxcoachoutlet.com/ Wang http://www.christianlouboutin.org.uk/ Chen http://www.coach-factoryoutlet.net.co/ dare http://www.tory-burchshoesoutlet.com/ to http://www.michaelkorsoutlets-online.us.com/ see http://www.ralphlaurenoutletonline.in.net/ and http://www.michael-kors-outlet-online.us.org/ own http://www.timberlandshoes.net.co/ Sike, http://www.airjordanshoes2015.com/ Qun http://www.converse.net.co/ Nu http://www.vans-shoes.net/ Ji http://www.ugg-boots-australia.com.au/ anti-smile.


http://www.christianlouboutinshoesoutlet.org/ http://www.nike-shoes-canada.ca/ http://www.longchamp-handbags.us.com/ http://www.oakley.com.de/ Out http://www.chanel-bags.com.co/ of http://www.thenorthfacejackets.net.co/ the http://www.adidas-superstar.nl/ crowd, http://www.pulseras-pandora.com.es/ Wang http://www.ray--ban.ca/ Chen http://www.ghd-hairstraightener.com/ a http://www.eyeglassframes.in.net/ long http://www.cheap-jordans.net/ breath: http://www.nikemercurial.in.net/ "I http://www.longchampoutlet.com.co/ owe http://www.pumaonline-shop.de/ you http://www.nike-air-max.com.se/ one http://www.oakley.org.es/ will http://www.oakley-outletstore.us.com/ repay!."

http://www.nikeshoesoutlet.org.uk/ http://www.omegarelojes.es/ http://www.coach-handbags.com.co/ http://www.tiffany-andco.com.au/ http://www.newbalance-shoes.org/ http://www.adidas.org.es/ http://www.cheap-nike-shoes.net/ http://www.uggboots-clearance.net/ http://www.ray-ban-outlet.us.com/ http://www.airmax-2015.org/ http://www.tiffanyandco-canada.ca/ http://www.ray-ban-sunglasses-outlet.in.net/ http://www.tomsoutletonline.net/ http://www.the-northface.net.co/ http://www.bcbg-max-azria.ca/ http://www.louisvuitton.so/ http://www.swarovskicanada.ca/ http://www.gucci-taschen-outlet.de/ http://www.hogan.com.de/ http://www.yoga-pants.ca/ http://www.nikerosherun.us/ http://www.hollisteronlineshop.com.de/ http://www.hollistercanada.ca/ http://www.rolex-watches-canada.ca/ http://www.adidasshoes.top/ http://www.abercrombie-fitchs.us.com/ http://www.michaelkorsbags.us.org/ http://www.burberryonlineshop.de/ http://www.rayban-sunglasses.org.uk/ http://www.nike-air-max.com.au/ http://www.rosherun.org.uk/ http://www.longchamp.com.de/ http://www.ralphlaurenoutlet.us.com/ http://www.uggs.co.nl/ http://www.michaelkorsoutlet-online.ar.com/ http://www.cheapjerseys.com.co/ http://www.oakley-sunglassoutlet.net/ http://www.ralphlaurenpolos.in.net/ http://www.burberryoutlet-canada.ca/ http://www.uggsaustralia.com.co/ http://www.maccosmetics.gr.com/ http://www.yoga-pants.net.co/ http://www.pandorajewellery.com.au/ http://www.omega-watches.us.com/ http://www.coachoutletstore.net.co/ http://www.tommy-hilfiger-online-shop.de/ http://www.nikeair-max.es/ http://www.supra-shoes.org/ http://www.iphone-cases.net.co/ http://www.hermesbirkin-bag.net/ http://www.pandora-charms-canada.ca/ http://www.tnfjackets.us.com/ http://www.cheaprayban.com.co/ http://www.tommy-hilfiger.com.de/ http://www.uggs-onsale.net/ http://www.hollister.us.org/ http://www.bcbg-dresses.com/ http://www.oakleysunglassescheap.in.net/ http://www.raybanwayfarer.in.net/ http://www.raybans.us.org/ http://www.juicycoutureoutlet.net.co/ http://www.the-northfaces.co.uk/ http://www.gucci-outletsale.in.net/ http://www.outletonline-michaelkors.com/ http://www.nikeskos.dk/ http://www.truereligionjeans.net.co/ http://www.ralph-laurens.co.uk/ http://www.toms-shoes.net.co/ http://www.ralphlaurenoutlet-online.us.com/ http://www.prada-shoes.com.co/ http://www.michael-kors-australia.com.au/ http://www.nike-air-max.ca/ http://www.lauren-ralph.co.uk/ http://www.kate-spade.in.net/ http://www.prada-handbags.com.co/ http://www.gucci--uk.co.uk/ http://www.polo-outlets.com.co/ http://www.salvatoreferragamo.in.net/ http://www.harrods-london.co.uk/ http://www.rosheruns.us/ http://www.uggs-outletboots.in.net/ http://www.pradaoutlet.com.co/ http://www.asicsgels.de/ http://www.louis-vuitton-australia.com.au/ http://www.pandora-charms.org.uk/ http://www.gucci-outletstore.com/ http://www.uggscanada.ca/ http://www.louisvuitton-outlets.us/ http://www.tiffanyandco.net.co/ http://www.rayban-sunglasses.us.org/ http://www.swarovski--uk.me.uk/ http://www.michael--kors.us.com/ http://www.coachblackfriday.com/ http://www.ralphslaurenoutlet.co.uk/ http://www.hermes-outlet.com.co/ http://www.handbagsoutlet.com.co/ http://www.vans-shoes.co.uk/ http://www.jimmychoo.net.co/
จาก lmx [19/1/2559 10:55:29 ]

ความคิดเห็นที่ 12
Nagelneu Laptop-Batterie, Laptop Akku online shop - pcakku-kaufen.com
http://www.pcakku-kaufen.com
http://www.pcakku-kaufen.com/apple-a1322.html Akku Apple A1322 , http://www.pcakku-kaufen.com/apple-a1278.html Akku Apple A1278 , http://www.denchimall.com/apple-a1322.html Apple A1322 バッテリー , http://www.denchimall.com/apple-a1278.html Apple A1278 バッテリー , http://www.dearbattery.co.uk/apple-a1322.html Apple A1322 Battery , http://www.dearbattery.co.uk/apple-a1278.html Apple A1278 Battery
จาก bildschirm [27/4/2559 11:22:13 ]
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images